Az öt elsőszombat

A júliusi titokban a Szűzanya ezt mondta:

 

„Eljövök majd, hogy kérjem Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az elsőszombati engesztelő szentáldozást.”

A fatimai üzenet az iriai barlangnál lezajlott jelenések sorozatával tehát végérvényesen még nem zárult le.

 

  1. december 10-én megjelent Lucia nővérnek a Szent Szűz oldalán fényes felhőben a gyermek Jézussal a pontevedrai Dorottya-intézetben Lucia cellájában. A Szűzanya egyik kezét Lucia nővér vállára tette, közben tövisekkel körülvett szívet mutatott neki, amelyet a másik kezében tartott. A gyermek Jézus a szívre mutatott és a látnoknak a következő szavakat mondta:„Szánd meg Szűzanyád tövisekkel körülvett Szívét. A hálátlan emberek állandóan megsebzik, és senki sincs, aki engesztelné és a töviseket kihúzná.”

 

Ezután a Szűzanya folytatta:„Leányom, nézd tövisekkel körülvett Szívemet. A hálátlan emberek káromlásukkal és hálátlanságukkal állandóan megsebzik. Legalább te vigasztalj, és hozd tudomásukra ígéretemet, hogy a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel mindazoknak, akik öt hónapon keresztül minden első szombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.” (i.h.)

 

  1. február 15-én ismét megjelent Lucia nővérnek a gyermek Jézus. Megkérdezte tőle, hogy elterjesztette-e már Anyjának tiszteletét. Lucia megemlítette a gyóntató részéről felhozott nehézségeket. Beszámolt arról, hogy bár a főnöknő kész terjeszteni a tiszteletet, a gyóntató azt mondta, hogy a főnöknő egyedül nem sokra megy. Jézus azt válaszolta:

 

– Az igaz, hogy főnöknőd egyedül nem sokra megy, de kegyelmem segítségével mindent megtehet.

 

Előterjesztette Jézusnak egyesek nehézségeit a szombati gyónássál kapcsolatban és azt kérte, hogy a gyónás legyen érvényes nyolc napig. Jézus ezt válaszolta:

 

– Igen, sőt hosszabb ideig is lehetséges. Feltéve, hogy a kegyelem állapotában vannak, amikor lelkükbe fogadnak, és megvan az a szándékuk, hogy Mária Szeplőtelen Szívét engeszteljék.

 

Lucia megkérdezte:

 

– Jézusom, ha valaki elfelejti felindítani ezt a szándékot?

 

Jézus ezt válaszolta:

 

– Ezt megtehetik a következő gyónásnál, amennyiben kihasználják az első gyónási alkalmat.

  1. május 29-ről 30-ra virradó éjszaka virrasztáskor Lucia nővér belső hangot hallott. Az Úr újabb nehézséget oszlatott el: „Az elsőszombatot követő vasárnapon is el lehet végezni az engesztelést, ha a papok ezt nyomós ok miatt a hívőknek engedélyezik”.

 

Forrás: Antonio Borelli Machado: Fatima. A tragédia vagy a remény üzenete? (2003)